27-08-2015  Met het oog op een betere bereikbaarheid, worden vanaf komende maandag in de regio Rotterdam bestel- en vrachtauto's geregistreerd die frequent in de spits rijden. De bedoeling is om met deze bedrijven te zoeken naar manieren om buiten de spits te gaan rijden.

Dit zogenoemde 'truckspotten' gebeurt in opdracht van Rijkswaterstaat en de gemeente Rotterdam. De registratie vindt plaats met camera's die staan opgesteld langs de A20 en de Maasboulevard. Het registreren gebeurt op basis van de belettering op een voertuig zoals reclame-uitingen, niet op basis van het kenteken.

Contact

De bedoeling is dat met bedrijven die frequent worden gespot in de spits contact wordt opgenomen. Vervolgens wordt in samenspraak bekeken of er mogelijkheden zijn voor het desbetreffende bedrijf om buiten de spits te gaan rijden, zoals door te gaan rijden in de nacht of in het weekend.

Het 'truckspotten' duurt een week en wordt gedaan door De Verkeersonderneming, de uitvoeringsorganisatie voor het programma Beter Benutten Vervolg van het ministerie van Infrastructuur en Milieu in de regio Rotterdam. De Verkeersonderneming is opgezet door diverse organisaties, waaronder EVO.

Nachtrijden

De Verkeersonderneming werkt al jaren samen met logistieke bedrijven in de Rotterdamse regio. Dit leidde in de afgelopen jaren al tot meer nachtrijden en meer vervoer over water en spoor.

Zo startten ruim vijftig bedrijven de afgelopen jaren initiatieven. Transportbedrijven verplaatsten  ritten naar de nacht en het weekend, verladers en terminals zetten meer containers op binnenvaart en spoor en bedrijven verruimden de openingstijden zodat buiten de spits kon worden gereden. In totaal levert dat dagelijks 900 vrachtwagens minder op in de spits in Rotterdam. De Verkeersonderneming hielp in sommige gevallen initiatieven op te starten en in andere gevallen te ondersteunen.

Het programma Beter Benutten Vervolg loopt tot eind 2017.