20-03-2014  Omdat de haven van Rotterdam blijft groeien, mede door de aanleg van de Tweede Maasvlakte, moet de haven haar bereikbaarheid continu verbeteren. De Verkeersonderneming is op zoek naar goede ideeën hiervoor.

Files

De meeste goederen bereiken Rotterdam via de weg. Helaas kent Rotterdam veel files. EVO berekende vorig jaar nog dat de zeven grootste fileknelpunten in Zuid-Holland het bedrijfsleven maar liefst 50 miljoen euro per jaar kostten. Uit prognoses van het ministerie van Infrastructuur en Milieu blijkt bovendien dat de filedruk op de A4 in de toekomst toeneemt.

Panel

Iedereen die een idee heeft voor een beter bereikbare Rotterdamse haven, kan dit idee indienen op picturethisport.nl, een initiatief van de Verkeersonderneming. Een panel van havenprofessionals, onder wie Dennis Kok (Damco Netherlands) en Arthur Snel (Den Hartogh Logistics), beoordeelt de ideeën op effectiviteit en haalbaarheid. Namens EVO heeft Sybrand Meersschaert zitting in het panel. De ideeën worden ook beoordeeld op duurzaamheid, (bredere) toepasbaarheid, innovativiteit en populariteit. De winnaar van het beste idee wint een weekend weg voor twee naar een Europese havenstad.