09-11-2012  De havengelden dalen in Rotterdam volgend jaar onder het niveau van 2008, de bestaande kortingen worden gehandhaafd, de inflatie wordt niet doorberekend én het Havenbedrijf geeft daar bovenop een extra korting van 2 procent. Daarnaast wordt 5 miljoen euro van het havengeld besteed aan initiatieven van het bedrijfsleven om de haven duurzamer te maken. Dit heeft het Havenbedrijf Rotterdam bekendgemaakt.

Verduurzaming haven

Verder heeft het Havenbedrijf Rotterdam besloten om voor 2013 eenmalig 5 miljoen euro beschikbaar te stellen voor initiatieven van het bedrijfsleven om de haven te verduurzamen. Gedacht wordt aan initiatieven voor verbeteren van de modal split, de luchtkwaliteit, de reductie van fijnstof en/of het verminderen van geluidshinder.

Binnenhavengelden

Wat betreft het havengeld voor de binnenvaart is afgesproken dat schone schepen ook volgend jaar korting krijgen en de meest vervuilende schepen meer betalen.