15-11-2012  De Calandbrug bij Rozenburg bereikt in 2020 het eind van zijn technische levensduur en moet dan in renovatie. Havenbedrijf Rotterdam verwacht dat in dat jaar dagelijks 168 goederentreinen de brug passeren. De brug moet regelmatig open voor passerende zeeschepen. Dat is nu nog geen onoverkomelijk probleem, maar als het spoorverkeer toeneemt, is de kans op filevorming voor de brug groot.

Voorkeur

Havenbedrijf Rotterdam heeft een aantal varianten onderzocht om het spoorvervoer op de route naar de Maasvlakte ook na 2020 vlot af te kunnen wikkelen. De voorkeur van het bedrijf gaat uit naar het verleggen van de spoorlijn over een lengte van 4,5 km. Het plan is om treinen met een viaduct over de Rozenburgsesluis en de Theemsweg te leiden. Het spoor komt dan ook verder van het dorp Rozenburg te liggen.