22-04-2015  Inspectiediensten hebben in Rotterdam voortaan de beschikking over een centraal controlepunt voor vrachtauto’s. Het wordt vandaag officieel geopend.

Nawegen en controleren

Aan de Tweedweg, Botlek kunnen de diensten voertuigen nawegen en controleren. Daarnaast kunnen ook beladen voertuigen, rij- en rusttijden van chauffeurs, exceptionele transporten, gevaarlijks stoffen en andere zaken op deze locatie nader worden geïnspecteerd.

Minder incidenten

Het Havenbedrijf Rotterdam verwacht dat door de gebundelde controles het aantal incidenten met vrachtauto’s vermindert en dat het eerlijke concurrentie in de transportsector ten goede komt. ‘Dit komt de veiligheid op de weg en de doorstroming op de A15 ten goede’, aldus Ronald Paul, COO Havenbedrijf Rotterdam.

Overbelading

Bijna een vijfde van de vrachtwagens op het wegennet is volgens het Havenbedrijf overbelast met lading. Dit leidt tot een grotere ongeval- en pechkans voor vrachtwagens en slijtage aan het wegdek.