07-08-2014  De Rotterdamse haven neemt maatregelen tegen de congestie op de ECT Delta Terminal en de Euromax Terminal. Hier worden binnenvaart- en feederschepen al langere tijd met vertraging afgehandeld.

Hinder

Doorgevoerde verbeteringen op de terminal zelf hebben tot nu toe onvoldoende effect gehad, vindt het Havenbedrijf Rotterdam. Klanten en gebruikers van de haven ondervinden zoveel hinder, dat het havenbedrijf daarom het initiatief heeft genomen tot oplossingen te komen.

Maatregelen

De afgelopen weken voerde het havenbedrijf gesprekken met ECT, Uniport, LINC (container binnenvaart) en de Kramer Group/RCT. Duidelijk werd dat alle partijen willen samenwerken om de afhandeling te verbeteren. Uit de gesprekken zijn drie maatregelen voortgevloeid:

  • Een deel van de binnenvaartschepen, vooral die kleinere hoeveelheden containers brengen/halen, worden behandeld op de naast de Delta Terminal gelegen Rotterdam Container Terminal (RCT). ECT bepaalt welke schepen bij RCT worden afgehandeld. De operator heeft vervolgens direct contact met RCT. Dit bedrijf zorgt voor een ligplaats, het lossen van de containers en het overrijden naar de Delta Terminal. Zo wordt de waterzijde van de Delta Terminal ontlast. Men is hier inmiddels mee gestart en de operaties kunnen verder worden opgeschaald.
     
  • Bundeling van containers in Moerdijk (MCT). Binnenvaartschepen met een zeer grote capaciteit pendelen vervolgens tussen Moerdijk en de Maasvlakte. Omdat de kranen op de grotere schepen efficiënter kunnen werken, wordt de kade op de Maasvlakte efficiënter gebruikt. Er wordt al gebundeld in Moerdijk, maar dit kan verder worden uitgebreid.
     
  • Bundeling van binnenvaartcontainers, en zo nodig wegcontainers, op de Uniport Terminal in het Waalhavengebied. Dit is vergelijkbaar met de bundeling in Moerdijk en levert meer efficiëntie op de Maasvlakte. Deze optie wordt momenteel uitgewerkt.

Kade- en arbeidscapaciteit

Deze drie maatregelen zijn primair gericht op de afhandeling van de binnenvaart. De verwachting is dat vervolgens kade- en arbeidscapaciteit vrij komt ten gunste van zeeschepen.

Oorzaak

Een belangrijke oorzaak van de congestie in de Rotterdamse haven ligt in het buiten schema/planning binnen komen van de grote intercontinentale containerschepen. Hieraan ‘hangen’ honderden achterlandbewegingen, waarvan de schema’s ook verstoord worden. Volgens Havenbedrijf Rotterdam hebben ook andere havens hebben met dit probleem te maken.

Communicatie

EVO vindt het goed dat het havenbedrijf het initiatief heeft genomen om maatregelen te nemen tegen de vertraging, maar vindt tegelijkertijd dat ECT beter moet communiceren over de problemen in de haven. De organisatie roept ECT op om vertragingen, en dus aanpassingen in de slots van binnenvaartschepen, treinen en trucks, direct breed te communiceren. Verladers, als eigenaren van de goederen die via ECT worden vervoerd, kunnen zodoende de planning van hun productielijn aanpassen of andere maatregelen nemen. ECT moet zich er volgens EVO van bewust zijn dat zij deel uitmaakt van een keten die kan vallen of staan bij het functioneren van de stuwadoor.