20-03-2014  In de Rotterdamse haven komen meer zogenoemde blauwe zones waar chauffeurs kort kunnen parkeren voordat ze bij bedrijven laden of lossen. Ook gaat de maximaal toegestane parkeerduur op deze blauwe zones van twee naar vier uur en laat het Havenbedrijf Rotterdam de periode voor betaald parkeren op de bewaakte truckparkings ingaan om 20.00 uur.

Overlast voorkomen

Dit zijn de belangrijkste afspraken die EVO, TLN en het Havenbedrijf Rotterdam hebben gemaakt om het parkeerbeleid in de Rotterdamse haven meer te laten aansluiten bij de behoefte van het bedrijfsleven en overlast door verkeerd geparkeerde vrachtauto’s te voorkomen. De maatregelen gaan in op 1 april.

Blauwe zones

Het gebeurt geregeld dat chauffeurs 's nachts in de Rotterdamse haven aankomen en nog niet terecht kunnen bij hun opdrachtgever. Daarvoor zijn binnenkort meer zogenoemde ‘blauwe zones’ beschikbaar. Bovendien verdubbelt de tijd die een chauffeur er mag staan: van twee naar vier uur tussen 20.00 en 6.00 uur. Hierdoor kan de chauffeur zo dicht mogelijk bij de klant parkeren en bovendien nog een korte rustperiode nemen voordat hij gaat laden of lossen. Het Havenbedrijf heeft verder besloten om de periode van betaald parkeren op de parkings pas om 20.00 uur te laten ingaan in plaats van om 18.00 uur.

Openbare ruimte

Er zijn nog steeds veel chauffeurs die 's nachts in de openbare ruimte in de haven en omliggende gemeenten parkeren en voor overlast zorgen. De stadsregio Rotterdam, regiogemeenten, TLN, EVO en Havenbedrijf Rotterdam blijven zich de komende tijd inzetten voor onder meer een beter gebruik van de blauwe zones en de truckparkings in het havengebied.