19-05-2011  EVO onderschrijft de kern van de Rotterdamse havenvisie 2030. Dit laat de organisatie in een eerste reactie weten. Nederland, en zeker de haven van Rotterdam moet volgens EVO nu al voorsorteren op een stevige groei van het goederenvervoer de komende jaren.

De conceptvisie maakt duidelijk dat het havenbedrijf creatief naar ruimte voor die groei wil zoeken. De komende weken wil EVO daar een constructieve bijdrage aan leveren om zo de visie praktisch handen en voeten te geven.

Om de groei van het goederenoverslag van 430 miljoen ton naar mogelijk 740 miljoen ton in 2030 te accommoderen, zijn investeringen in wegen en havencapaciteit onontbeerlijk, meent ook EVO. Zo is het noodzakelijk dat de Nieuwe Westelijke Oeververbinding, de tunnel die de A15 met de A20 onder de Nieuwe Waterweg met elkaar zal verbinden, vóór 2020 wordt opgeleverd.

In 2009 kostten de files rond Rotterdam het bedrijfsleven al 27 miljoen euro. Dit neemt alleen maar toe als investeren in meer wegcapaciteit uitblijft. Het idee om daarbij alleen rondom Rotterdam tolwegen aan te leggen is volgens EVO echter de verkeerde weg.

EVO is voorstander van een landelijk systeem van anders betalen voor mobiliteit, maar ziet te veel haken en ogen aan de door de door HbR voorgestelde regionale variant. Zo gaan mensen niet minder, maar via een andere weg rijden, waardoor files elders toenemen.

Ook zal de weggebruiker bovenop de motorrijtuigenbelasting extra tol moeten gaan betalen zonder dat hij door de gemeente wordt gecompenseerd. Economisch is dat onverstandig.

Slim investeren in meer wegcapaciteit rondom Rotterdam door de rijksoverheid in combinatie met de realisatie van afdoende overslagcapaciteit voor binnenvaart, spoor en continentale scheepvaart is slechts een eerste stap, stelt EVO. Het aanscherpen van de kwaliteit van de interne dienstverlening, zoals sjor- en loodsdiensten, kan de overslagcapaciteit ook sterk ten goede komen.

Tegelijkertijd moeten alle betrokken partijen zich gezamenlijk inzetten om jongeren goed in de logistiek op te leiden om die beoogde 25.000 nieuwe banen in Rotterdam in te gaan vullen. Want zonder goed logistiek personeel wordt het heel moeilijk deze visie waar te maken.