23-06-2011 De stadsregio Rotterdam zet zich samen met de regiogemeenten en het bedrijfsleven in om de bevoorrading van de binnensteden schoner en efficiënter maken. De stadsregio Rotterdam is de eerste regio in Nederland waar dergelijke afspraken op deze schaal tot stand komen.

De Rotterdamse wethouder Jeannette Baljeu, de wethouders van veertien regiogemeenten en de bestuurders van de organisaties EVO, Transport en Logistiek Nederland, Kamer van Koophandel en De Verkeersonderneming tekenden gisteren een intentieverklaring waarin zij beloven de komende twee jaar actief en constructief met elkaar maatregelen uit te voeren.

Het gaat om maatregelen zoals het opzetten van distributiecentra waar leveranciers hun goederen voor deelnemende winkels kunnen afleveren. Hier wordt alles gebundeld en in één keer met een ‘schoon’ voertuig op elektriciteit of aardgas naar de winkel in de binnenstad gebracht. Dat scheelt een hoop vrachtverkeer in het centrum.

Een andere maatregel is dat winkeliers, vervoerders en gemeenten afspreken om aan één zijde van de weg te laden en te lossen, de motor tijdens dit werk uit te schakelen en obstakels zoals reclameborden pas na elf uur buiten te zetten.