Royal Lemkes roeit transportpieken met wortel en tak uit

De oplossing is de spreiding van de aanvoer.

De kernactiviteit van Royal Lemkes is het inkopen, verkopen en distribueren van potplanten in Nederland en Europa. Het bedrijf doet zaken met zo’n 850 leveranciers die dagelijks hun potplanten met vrachtwagens in Bleiswijk aanleveren. Het afleverproces van de goederen vond vooral tussen 06:00 en 09:00 uur plaats. Deze transportpiek leidt niet alleen tot grote drukte op het terrein van Royal Lemkes, maar heeft ook negatieve gevolgen voor de interne bedrijfsvoering van Royal Lemkes zelf. Royal Lemkes besluit dat het anders moet.

Royal

Spreiding

De oplossing zit hem in de spreiding van de aanvoer. Royal Lemkes gaat daarom in gesprek over aanlevermoment met leveranciers. Willen en kunnen zij ook op andere tijdstippen aanleveren? Door deze afstemming wordt er meer in de avond en de nacht aangevoerd.

Gebundeld Transport

Het doel van Royal Lemkes is om een win-win situatie te creëren voor alle partijen. Het is dan ook essentieel om de praktijksituatie te doorgronden. Kester vertelt: “Hiervoor hebben we veel leveranciers gesproken en we hebben met transporteurs meegekeken op de planning en op de vrachtwagen. Dit heeft geleid tot de aanpak voor het project bundeltransport.”

Vrijwillig niet vrijblijvend

“Voor het bundeltransport is er een raamcontract afgesloten met De Winter Logistics. Deze transporteur doet nu een heel groot gedeelte van het transport vanuit het Westland naar Bleiswijk. De Winter Logistics bundelt de stromen op zijn hub in Naaldwijk en rijdt dan pas door naar onze vestiging in Bleiswijk. Leveranciers  zijn vrij om hier aan mee te doen, maar wanneer zij toestemmen, moeten ze zich wel voor een jaar vastleggen. “ vult Kester aan.

Late orders

Verder blijkt dat veel leveranciers hun transporteur pas bellen als de levering klaar staat. Door de transporteur eerder in te schakelen en met digitale orderbevestigingen te werken, zijn er ook betere planningen mogelijk. De spreiding en het gebundeld transport leiden er toe dat 70% van de vracht nu voor 24:00 uur ’s nachts wordt aangevoerd en dat het merendeel van de resterende 30% al voor 05:00 uur bij Royal Lemkes binnen is.

Het prijskaartje

Royal Lemkes zet zelf ook stappen om de processen te optimaliseren. Zo worden de binnenkomende karren gelijk gescand en op de juiste plaats gezet. De investeringen in scanapparatuur en extra mankracht worden ruimschoots goedgemaakt door de efficiëntere manier van werken.

Rust

De nieuwe manier van aanvoeren leidt er toe dat er veel minder in de spits gereden wordt. In de eerste twee weken is er sprake van een vermindering van het aantal spitsritten van ongeveer 15 %. Vanwege de gerealiseerde spitsmijdingen ontvangt Royal Lemkes € 8.000,- vanuit het Programma Beter Benutten. Een extra voordeel is dat de betere spreiding van de aanvoer, een efficiëntere planning en verwerking heeft opgeleverd. Hierdoor is er ook veel meer rust ontstaan in de interne bedrijfsvoering.

Uitbreiding

Dit nieuwe proces realiseert nog meer spitsmijdingen. Royal Lemkes heeft deze succesvolle systematiek uitgebreid naar regio Aalsmeer/Bollenstreek en binnenkort volgt de regio Boskoop/Bleiswijk.

Beter benutten en evofenedex

evofenedex werkt nauw samen met een aantal partijen in den lande om het Beter Benutten programma uit te rollen. In de regio Haaglanden fungeert Bereikbaar Haaglanden als belangrijke aanjager voor het Beter Benutten programma. Bijgaand project is mede dankzij hun inzet en kennisdeling tot stand gekomen.

Pand Royal Lemkes