Prinsjesdag - 20-09-2016  Het kabinet heeft voor de komende periode besloten geld uit de begrotingen van 2029 en 2030 alvast te reserveren voor de aanpak van infrastructurele knelpunten. Daarnaast is besloten het infrastructuurfonds jaarlijks te vullen met geld van de begrotingsjaren na 2030. Daardoor komt er geld vrij om de aanpak van fileproblemen van nu mee te financieren. Dat blijkt uit de plannen die het kabinet vandaag presenteerde. EVO en Fenedex vinden de plannen echter niet afdoende om de grote problemen op weg water en spoor op te lossen.

Nieuwe projecten

Het kabinet zegt een deel van de 1,4 miljard euro extra gereserveerde euro’s te kunnen besteden aan nieuwe projecten. Dat lijkt veel geld, maar is het niet. Alleen al de aanpak van bijvoorbeeld de A1 ’t Gooi die nu nog niet op de projectplanning staat, zal dat deel van de beschikbare gelden al gelijk opslokken. Maar daarnaast zijn er legio andere belangrijke fileknelpunten die nu nog niet worden aangepakt waar veel geld voor nodig is.

Flexibel

Ook de aangekondigde verlenging van het infrastructuurfonds met een beroep op steeds één begrotingsjaar na 2030 is een stap vooruit. Het kabinet geeft immers aan investeringen in infrastructuur in de toekomst te willen borgen op een flexibelere wijze dan nu het geval is. In een steeds sneller innoverende wereld is dat verstandig. Maar tegelijkertijd lijkt het kabinet ook andere zaken dan alleen de aanleg van infrastructuurprojecten te willen betalen uit de infrastructuurpot dan tot nu toe. Dat baart EVO en Fenedex wel zorgen.

EVO en Fenedex zullen bij de begrotingsbehandeling van het ministerie van Infrastructuur en Milieu hun zorgen met de Tweede kamer en het ministerie delen.