12-09-2013  De Stuurgroep Brainport Oost heeft samen met regionale bestuurders een positief advies uitbracht voor de zogeheten Ruit om Eindhoven. De ‘Ruit’ is volgens het bedrijfsleven - vertegenwoordigd door EVO, TLN en de Brabants Zeeuwse Werkgeversvereniging BZW, goed voor de economie, leefbaarheid en bereikbaarheid van Noord-Brabant.

Veertig jaar

In Noord-Brabant wordt al ruim veertig jaar gesproken over de oostelijke ontsluiting van Eindhoven. Geleidelijk aan verschoof de discussie over een verkeersprobleem in Oost-Eindhoven naar een verbetering van de bereikbaarheid van de gehele Brainport-Oost, een gebied met een combinatie van steden en dorpen in Noord-Brabant.