07-10-2016  In een open brief laten EVO en Fenedex vandaag aan minister president Mark Rutte weten het economisch herstel in Nederland te herkennen. Volgens beide belangenbehartigers is het herstel echter wel broos. Het kabinet moet in 2017 daarom meer investeren in de nationale handels- en logistieke faciliteiten.

Toenemende internationale- en nationale onzekerheden vormen een bedreiging voor de economie in Nederland. Daarom vragen de beide organisaties het kabinet om nauwer samen te werken en zo het draagvlak voor internationale handel te versterken door bijvoorbeeld een publiekscampagne over de meerwaarde van handel te lanceren. Ook vragen beide organisaties de minister president meer geld voor slimme infrastructuur en aandacht voor betere samenwerking tussen inspectiediensten.