11-06-2015  De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) heeft een vernieuwde versie van het handboek Rusland gepubliceerd. Hierin zijn de meest recente sancties opgenomen en is de toelichting uitgebreid.

Update

EVO heeft de informatie op haar website onlangs ook van een update voorzien, met actuele informatie over komende ontwikkelingen, zoals het eventueel verlengen van de sancties.