07-05-2014  Rijkswaterstaat (RWS) start bij de Volkeraksluizen een proef om het schutproces voor de beroepsvaart te versnellen. Hiervoor wordt van 13 tot met 16 mei een extra schuif in de sluisdeuren van een van de kolken gemaakt.

Wachttijden

De proef moet uitwijzen of de wachttijd voor schepen met enkele minuten kan worden verkort door de aanpassing, zodat er meer schepen in minder tijd kunnen passeren. Tijdens de werkzaamheden kan de beroepsvaart gebruikmaken van de andere twee sluiskolken.

Uitkomsten

De uitkomsten van de proef worden waarschijnlijk rond de zomer gepresenteerd. Als ze positief zijn, kunnen de andere kolken in 2015 worden aangepast.

Volkeraksluizen

De Volkeraksluizen liggen tussen het Volkerak en het Hollandsch Diep en zijn een cruciaal onderdeel van de Schelde-Rijnverbinding tussen Rotterdam en Antwerpen. Het is het grootste en drukste sluizencomplex van Europa voor de binnenvaart, met drie sluiskolken voor de beroepsvaart en één recreatiesluis.