Samen op weg naar een Slim en Schoon 2025

Stadslogistiek Metropoolregio Amsterdam georganiseerd in Netwerk Slim en Schoon 2025

08-08-2018  Om nog beter en effectiever werk te maken van slim en schoon vervoer in de Metropoolregio Amsterdam is het Netwerk Slim en Schoon 2025 opgericht. Het jaar 2025 staat centraal in de Green Deal Zero Emissie Stadsdistributie, waarin onder meer ingezet wordt op nieuwe logistieke concepten en vrachtbundeling om de uitstoot van emissies terug te dringen naar nul.

De snelle groei van steden, zowel qua aantal bewoners als aantal bedrijven, zorgt voor een toenemende stroom aan producten en diensten. Het gevolg hiervan is dat er steeds meer vervoersbewegingen plaats gaan vinden om aan deze groeiende vraag van consumenten en bedrijven te voldoen. Om de kwaliteit van leven en de bereikbaarheid van de stad op peil te houden moeten bedrijven en overheden nu al nadenken over slimmere en efficiëntere vervoersmethoden. Dat kan bijvoorbeeld door vrachten te bundelen of er voor te zorgen dat de laadcapaciteit van een wagen maximaal wordt gebruikt. Ook kunnen de vervoersbewegingen schoner worden door bijvoorbeeld een e-bike te gebruiken of een elektrische bestelauto in te zetten.  Want het (goederen)vervoer in de stad moet slimmer en schoner.

Wet- en regelgeving

De wet- en regelgeving omtrent milieuzones wordt de komende jaren steeds verder aangescherpt. Ondernemers mogen nu nog in veel steden met een EURO 4-voertuig de stad in, maar met de komst van emissievrije zones in 2025 is dat verleden tijd. Vandaar de noodzaak om nu al na te denken over slimmere en schonere vervoersoplossingen, het inzetten van nieuwe technologieën en het veranderen van de organisatie.

Netwerk Slim en Schoon 2025

Met de komst van Netwerk Slim en Schoon 2025 kunnen bedrijven die nu al écht werk maken van slim en schoon vervoer door de stad, maar ook voor bedrijven die nog zoekende zijn, elkaar helpen. Door toe te treden tot dit netwerk, waarin het delen van kennis en ervaringen centraal staat, kunnen ondernemers met elkaar schakelen om nieuwe inzichten te krijgen en zich goed voor te bereiden op 2025.

Doe mee !

Maak ook werk van zero emissie en blijf op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen op het gebied van duurzame stadslogistiek. Sluit aan bij het Netwerk Slim en Schoon 2025, de koplopers in de Metropoolregio Amsterdam die op allerlei manieren actief met slimme en schone stadslogistiek bezig zijn.

Wil je weten wat de mogelijkheden en gevolgen zijn voor jouw onderneming met betrekking tot Zero Emissie 2025, laat je dan door ons kosteloos ondersteunen. Denk daarbij aan advies over welke maatregelen er genomen kunnen worden en ondersteuning om die maatregelen door te voeren.

Meer informatie over het Netwerk Slim en Schoon 2025 is te vinden op de website www.slimenschoondoordestad.nl of is te verkrijgen bij onze collega Sven Arnoldus. Sven is ook degene die advies kan geven over welke maatregelen relevant zijn voor jouw onderneming, wat dat oplevert aan schone en slimme kilometers en hoe deze maatregelen kunnen worden doorgevoerd in het bedrijf.

Meld je aan, want het is zo 2025.

Onze adviseur Mark
Contact

Vragen over vervoer?

Mark en de andere ledenadviseurs helpen je graag verder