25-03-2014  Op Duitsland na is Nederland het meest logistiekvriendelijke land ter wereld. Dat bleek afgelopen week uit de Logistics Performance Index (LPI) van de Wereldbank, een index gebaseerd op een enquête onder zesduizend logistieke bedrijven uit 160 landen. Om deze goede naam op het gebied van handelsfacilitatie hoog te houden, moeten onderzoekers, overheidsinstellingen en het bedrijfsleven gezamenlijk blijven werken aan de optimalisatie van het toezicht op internationale goederenstromen. Dit stelde prof. dr. Albert Veenstra afgelopen vrijdag tijdens zijn intreerede aan de Technische Universiteit Eindhoven.

Containerstroom

Met de opening van de nieuwste terminals op de Tweede Maasvlakte worden de komende jaren naar verwachting nog meer containers via de Rotterdamse haven afgehandeld dan nu al het geval is. Problematisch is dat erg weinig mensen weten wat er nu eigenlijk in die miljoenen containers wordt vervoerd. Dit gebrek aan informatie is vooral een probleem voor de Douane en andere inspectiediensten. Informatie over lading wordt in ketens nog lang niet altijd optimaal gedeeld, wat resulteert in extra controles, vertragingen van zendingen en tot inefficiëntie in ketens - sommige bedrijven houden noodgedwongen hogere voorraden aan dan nodig.

Samenwerking

Veenstra wil de komende jaren in samenwerking met overheidsdiensten als de Douane, kennisinstellingen en het bedrijfsleven werk maken van zijn onderzoeksagenda die deze problemen moet helpen tackelen. De grote vraag die hij wil beantwoorden is waar en op welke manier informatie over internationale goederenstromen het best kan worden gedeeld in ketens.

Kennismaking

Prof. dr. Veenstra hield zijn intreerede op 21 maart aan de TU Eindhoven. In de academische wereld houden professoren een intreerede om collega-academici kennis te laten maken met de onderzoeksagenda waar zij op een universiteit aan werken. Veenstra werkt sinds 1 april 2013 één dag per week als hoogleraar aan de TU Eindhoven waar hij zich toelegt op internationale handelsfacilitatie en logistiek. Veenstra is verder senior consultant bij TNO in Delft en is onder andere columnist voor vakblad EVO Logistiek.