Zoetermeer, 9 juli 2012

Met transportbenchmark meer dan 20 procent besparen op kosten lucht- , expres- en zeevrachtvervoer

Door de stijgende brandstofprijzen vormen transportkosten voor verladers een steeds belangrijkere component voor hun vervoerskeuze. Dit geldt met name voor internationaal opererende ondernemers. EVO kreeg vanuit haar achterban dan ook regelmatig de vraag ondersteuning te bieden bij het vergelijken van verschillende logistieke dienstverleners op basis van transportkosten. Om haar leden de helpende hand aan te reiken, biedt EVO samen met LHC Consulting een benchmarkoplossing aan. Hiermee kunnen verladers de prijs van zee-, lucht- en expresvervoer per route vergelijken. Dit geeft een beter beeld van transportkosten en maakt het mogelijk deze te reduceren.

Eerlijke prijs

Verladers en met name de inkopers van transport willen een goede prijs betalen voor het vervoer van hun goederen. Het is echter moeilijk die te bepalen, want de prijzen van expediteurs en logistiek dienstverleners zijn vaak opgebouwd met onduidelijke toeslagen. De transportbenchmarkvan EVO en LHC Consulting helpt de verlader meer grip te krijgen op de transportkosten door meer transparantie en helderheid te verschaffen. Op basis van een database met actuele tarieven voor zee-, lucht- en expresvracht kunnen de kostprijzen van verschillende logistieke diensten op dezelfde route op anonieme wijze met elkaar worden vergeleken. Het benchmarkeindrapport zet de individuele transportuitgave af tegen het gemiddelde tarief van de groep verladers. Tevens zijn het maximum- en het minimumtarief inzichtelijk voor de participanten.

Strategisch

Het uitvoeren van een benchmarkonderzoek heeft een strategisch karakter. Het kan de verladers helpen bij het nemen van belangrijke kosten (besparende) beslissingen. Als uit de rapportage blijkt dat een verlader meer voor zijn vervoer betaalt dan het marktgemiddelde, wordt het tijd over te stappen naar een andere dienstverlener of een betere prijs af te spreken met de huidige partij. Inmiddels hebben al ruim zestig internationaal opererende bedrijven gebruik gemaakt van de database. Deelnemende bedrijven besparen gemiddeld meer dan 20 procent op de transportkosten