Samenwerking noodzakelijk om genoeg laadpalen voor logistiek te realiseren

Werken aan beschikbare, betaalbare en betrouwbare laadinfrastructuur

21-02-2020  Bedrijven, gemeenten en netbeheerders moeten samenwerken om ervoor te zorgen dat er voldoende laadpalen zijn om emissieloze stadslogistiek te laten slagen. Dat is een van de belangrijkste conclusies uit een verkenning van Natuur en Milieu op dit onderwerp. Daarbij moet goed worden gekeken naar de mogelijkheid om publieke en private laadstations voor ondernemers te financieren. evofenedex onderschrijft deze conclusie van harte. Als onderdeel van het klimaatakkoord werken wij samen met betrokken partijen aan beschikbare, betaalbare en betrouwbare laadinfrastructuur.

Vertragend

De verkenning van Natuur en Milieu schetst de situatie dat de ingroei van elektrische vrachtvoertuigen afhankelijk is van het aanbod, de economische haalbaarheid/TCO en van de specifieke kenmerken van een bepaalde sector die gebruikmaakt van stadsdistributie. Echter, het gebrek aan voldoende beschikbare laadinfrastructuur werkt vertragend in deze transitie. Dit moet dus goed verankerd worden in toekomstige plannen in samenwerking tussen overheden, netbeheerders en handels en productiebedrijven en transportondernemers, met goede financiële afspraken over het medegebruik van zowel publieke laadfaciliteiten als op eigen (bedrijven)terreinen.

Eigen terrein

Wij zijn het eens met de oproep uit de verkenning. Alleen met een sterk landelijk netwerk aan territoriaal goed gekozen, betaalbare en goed functionerende oplaadpunten kan de transitie in het wegtransport ook echt vorm krijgen. De verwachting is dat een groot deel van de voertuigen op eigen terrein zal opladen. Een investering in een eigen snellaadstation voor vrachtauto’s kost echter al snel 300.000 euro. Mkb-ondernemers kunnen een dergelijke investering niet opbrengen. Een deel van de voertuigen die voor stedelijke distributie worden ingezet zal echter ook gebruik moeten maken van publieke laadvoorzieningen. Voor het goederenvervoer over langere afstanden is de mogelijkheid om voertuigen in openbare voorzieningen (waterstof)elektrisch te kunnen opladen/tanken randvoorwaardelijk. Tijdige inpassing in ruimtelijke plannen van gemeenten en provincies is daarvoor erg belangrijk. Een andere voorwaarde daarbij is de capaciteit van het elektriciteitsnetwerk. Deze moet afdoende zijn om alle laadpalen in Nederland ook bij pieken in het gebruik (spits in de winter) het (waterstof)elektrische vrachtautowagenpark te kunnen blijven voorzien van schone energie.

Stappenplan

De komende tijd werken wij samen met alle betrokkenen de afspraken uit het klimaatakkoord op het gebied van stedelijke distributie verder uit. Daarbij wordt ook specifiek aandacht besteed aan het opzetten van een stappenplan om tot de vereiste laadinfrastructuur te komen.

De gehele verkenning van natuur en milieu is hier te raadplegen.

Onze adviseur Mark
Contact

Vragen over vervoer?

Mark en de andere ledenadviseurs helpen je graag verder