Samenwerkingen: 33 procent rendement

Logistieke samenwerking wordt in de toekomst nog belangrijker

03-08-2018  Europees onderzoek toont aan dat het economische en ecologische potentieel van samenwerking met 33 procent wordt onderschat. Dit blijkt uit de studie van het EU-Horizon 2020- project NexTrust.

Aan de empirische enquête van het platform NexTrust namen in totaal 121 vertegenwoordigers van de FMCG (Fast Moving Consumer Goods)-industrie deel. Uit het onderzoek naar eigen ervaringen blijkt dat bedrijven duidelijk het potentieel onderschatten voor vermindering van de uitstoot van broeikasgassen en kostenbesparingen. Ze hebben ook een te negatieve kijk op een betere benutting van vervoer op basis van samenwerkingsprojecten. Diverse pilotprojecten van NexTrust hebben inmiddels aangetoond dat er een duidelijk hoger besparingspotentieel kan worden gerealiseerd dan algemeen wordt aangenomen.         

Conclusies uit het onderzoek

  • Samenwerking op het gebied van logistiek wordt in de toekomst belangrijker en ontwikkelt zich in toenemende mate tot een concurrerende succesfactor.
  • Het economische en ecologische potentieel wordt door de markt met maximaal 33 procent onderschat. Vergelijkende resultaten van de EU NexTrust-pilots van EU 2020 laten zien dat de uitstoot van broeikasgassen aanzienlijk kan worden verminderd.
  • Voor 33 procent van de deelnemers vormt de identificatie van geschikte samenwerkingspartners een grote uitdaging vandaag. Een ‘trustee’ (een onafhankelijke bemiddelaar of vertrouwenspersoon) kan geschikte bedrijven samenbrengen.
  • 71 procent van de bedrijven staat open voor het uitvoeren van samenwerkingsprojecten met concurrenten, op voorwaarde dat een trustee dat coördineert.
  • 89 procent van de deelnemers beoordeelde het gebruik van standaarden als belangrijk.

Over NexTrust

Het platform NexTrust wordt sinds 2015 gefinancierd door de Europese Commissie. Het doel van NexTrust is om de efficiëntie en duurzaamheid in de logistiek te verhogen door de ontwikkeling van een innovatief bedrijfsmodel dat betrouwbare samenwerkingsnetwerken introduceert in de gehele toeleveringsketen. Tijdens het 42 maanden durende project zijn meer dan veertig pilotprojecten gestart.

Gratis seminar

evofenedex is partner in het NexTrust project. Om verladers en vervoerders te informeren over de mogelijkheden en marktervaringen van NexTrust, organiseren wij op 25 oktober het NexTrust seminar met internationale experts en ervaringsdeskundigen die hebben deelgenomen aan de diverse pilots. Geïnteresseerden kunnen kosteloos deelnemen aan het seminar. De voertaal van het seminar is Engels. 

Onze ledenadviseur Nanne
Contact

Vragen over supply chain management?

Nanne en de andere ledenadviseurs helpen je graag verder