04-04-2012  De sancties tegen Iran zijn verder aangescherpt. Dit heeft gevolgen voor alle bedrijven in de Europese Unie.

Het besluit om de sancties op Iran verder aan te scherpen, is uitgewerkt in een nieuwe Verordening 267/2012 en geldt voor iedereen binnen de EU sinds 23 maart. Tevens is deVerordening 359/2011 (mensenrechten) geamendeerd met Verordening 264/2012.

Op hoofdlijnen bestaat de aanscherping uit de volgende beperkende maatregelen:

  • uitbreiding van de vergunning- en notificatieplicht naar alle vormen van betaling, zoals elektronische geldovermakingen, contante betaling, het gebruik van cheques, ruil, etcetera
  • aanscherping van de procedure om een financiële vergunning aan te vragen of een notificatie in te dienen
  • verbod op de import van ruwe olie en petroleum producten (import die voortvloeit uit contracten afgesloten voor 23 januari 2012 wordt tot 1 juli 2012 uitgezonderd)
  • verbod op de import van petrochemische producten (import die voortvloeit uit contracten afgesloten voor 23 januari 2012 wordt tot 1 mei 2012 uitgezonderd)
  • verbod op verkoop van bepaalde goederen en technologie voor de petrochemische industrie (contracten gesloten voor 23 januari 2012 uitgesloten)
  • uitbreiding verbod of vergunningplicht voor bepaalde goederen en technologie op bijlage II en IV
  • verbod op handel met de Iraanse overheid in diamanten en edelmetalen
  • verbod op investeringen in de Iraanse petrochemische industrie
  • uitbreiding van de lijst met entiteiten waarvan de tegoeden worden bevroren en aan wie geen tegoeden of economische middelen ter beschikking mogen worden gesteld
  • verbod op de uitvoer van goederen en technologie voor monitoring van (internet)communicatie

Voor aanvullende informatie over de sancties: Centrale Dienst voor In- en Uitvoer (CDIU), telefoon 088 1512 122. Voor specifieke vragen over de sancties voor goederen: ministerie van EL&I, Martijn Reubzaet, e-mail m.reubzaet@mineleni.nl, voor de financiële sancties met het ministerie van Financiën, e-mail sancties@minfin.nl.