07-09-2011 De Europese sancties tegen Syrië worden uitgebreid nu de Europese Raad met de voorstellen voor aanscherping van het beleid akkoord is gegaan.

Aardolie

De uitbreiding bevat onder meer verbod op handel in aardolie of aardolieproducten die uit Syrië afkomstig zijn. Het gaat daarbij om de invoer, aankoop en vervoer van Syrische aardolie. Het is ook niet toegestaan om direct of indirect financiering te leveren voor de handel in Syrische olie.

Uitzondering

De verbodsbepalingen zijn niet van toepassing op verplichtingen van overeenkomsten die voor 2 september zijn gesloten. Die uitvoering moet dan wel vóór 15 november 2011 worden afgerond. Bedrijven die van deze uitzondering gebruikmaken, moeten dit minimaal 7 werkdagen voorafgaand melden bij het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie voor goederentransacties en het Ministerie van Financiën voor financiële transacties.

Tegoeden

Daarnaast is de lijst met tegoedenbevriezingen uitgebreid met vier personen en drie entiteiten die verbonden zijn aan het Syrische regime. Deze vindt u op de bijlage van onderstaande verordening.