Sancties tegen Syrië aangescherpt

22-06-2012  Vanwege het aanhoudende geweld tegen de Syrische bevolking heeft de Europese Raad afgelopen 15 juni besloten dat de sancties tegen het Arabische land verder worden aangescherpt. De Raad heeft hiervoor verordening 509/2012 aangenomen. Deze wijzigt de eerdere verordening 36/2012.

De eerdere verordening wordt uitgebreid met:

  • een verbod op de verkoop, levering en uitvoer van bepaalde goederen en technologie die voor interne repressie gebruikt kunnen worden. Deze goederen staat genoemd in bijlage IA verordening 36/2012;
  • een vergunningplicht voor de verkoop, levering en uitvoer van bepaalde goederen en technologie die voor interne repressie gebruikt kunnen worden. Deze goederen staat genoemd in bijlage IX verordening 36/2012;
  • een verbod op de verkoop, levering en uitvoer van luxegoederen. Deze goederen staat genoemd in bijlage X verordening 36/2012.

Bevroren

Daarnaast wordt de lijst met personen, instellingen en bedrijven uitgebreid, waarvan de financiële tegoeden worden bevroren en waarmee niet mag worden gehandeld. Deze lijst is te vinden op de website van de Rijksoverheid.