Schade, boetes en de vrachtbrief in het wegtransport

Bedrijfsjurist Alicia Zwanikken illustreert drie meestgestelde vragen die zij ontvangt van leden

26-06-2019  Voor talloze leden is onze jurist Alicia Zwanikken een lichtend baken in het ondoordringbare woud van wet- en regelgeving of conflicten tussen verlader en vervoerder. Wat zijn nu de meest voorkomende vragen die zij dagelijks van de leden hoort?

"Wie is er aansprakelijk voor de schade aan de lading?"

Niemand wil opdraaien voor de kosten die worden veroorzaakt door schade bij het transport, blijkt uit de ervaring van Alicia. “De vervoerder wijst bijvoorbeeld op een slecht gezekerde lading door de verlader, de verlader wijst op een onzorgvuldige afhandeling van de vervoerder. Een van mijn adviezen luidt dan ook: probeer tijdens het laden van een vracht een foto van het eindresultaat te maken, als het beladingsproces dat toestaat. Zo kunnen dit soort misverstanden redelijk eenvoudig worden voorkomen.”

"Heb ik terecht een boete gekregen?"

Politie en inspectiediensten kunnen ook fouten maken. Alicia: “Wij zien geregeld dat bedrijven een boete krijgen voor het niet toepassen van een tachograaf tijdens een rit, maar veel bedrijven maken volkomen terecht gebruik van een vrijstelling. De wetgeving is soms zo complex dat ook de handhavers er een verkeerde interpretatie aan geven. Wij maken dan in samenwerking met het bedrijf bezwaar en zorgen dan voor een kwijtschelding van een boete van rond de 4400 euro.”

"Wat moet er precies op mijn vrachtbrief vermeld worden?"

De vrachtbrief is voor menig lid een uitdaging waarbij Alicia de helpend hand reikt. "De vragen kunnen gaan over het vermelden van het brutogewicht, welke afzender precies vermeld moet worden en ga zo maar verder. Het blijft een van de belangrijkste documenten in het transportproces tussen verlader en vervoerder, maar ook inspectiediensten in het buitenland zijn erop gefocust."

Alicia - jurist evofenedex

Andere vragen die Alicia beantwoordt gaan over het arbeidsrecht, Incoterms, raamovereenkomsten met de wegvervoerder, inzet van zpp’ers in het wegvervoer en de interpretatie van algemene voorwaarden. Op jaarbasis ontvangen onze bedrijfsjuristen van rond de 3000 vragen. Hun juridisch advies is voor leden gratis.

Onze adviseur Mark
Contact

Vragen over vervoer?

Mark en de andere ledenadviseurs helpen je graag verder