Gedupeerde ondernemers met omzetverlies kunnen beroep doen op NOW en TVL

Leestijd: 5 minuten

21-07-2021  Nu het water in Limburg weer langzaam begint de zakken en er een inventarisatie kan worden opgemaakt van de omvang van de schade, dringt de vraag zich op: wie gaat dat betalen? Een aantal zaken kan via verzekeringen vergoed worden, maar dat geldt waarschijnlijk niet voor omzetverlies. Ondernemers die dit treft, kunnen wel een beroep doen op al bestaande regelingen.

Voor mensen en bedrijven die schade aan huizen en/of gebouwen hebben opgelopen, zal een opstalverzekering dekking geven. Inboedel die verloren is gegaan, zal in de meeste gevallen gedekt zijn via een inboedelverzekering.


Niet verzekerbare schade

Schade aan zaken die niet verzekerd of verzekerbaar zijn (zoals herstel van infrastructuur, kosten voor evacuatie en tijdelijke opslag van goederen) komen wellicht met een beroep op de Wet tegemoetkoming schade bij rampen (Wts) in aanmerking voor een vergoeding door de overheid. Hiervoor moet het wel om directe schade gaan. Indirecte schade, zoals omzetderving bij getroffen ondernemers, wordt niet vergoed.  

 
Regeling voor de Wts

De Wts kent wel een drempel (een minimaal schadebedrag, een eigen risico) en er kan een maximum aan de schadevergoeding worden verbonden. Hoe de overheid zich in deze situatie – de watersnoodramp in Limburg - opstelt, zal nog moeten blijken. De minister van Binnenlandse Zaken moet hiervoor nog een regeling op grond van de Wts opstellen. Daarin zal ook duidelijk worden gemaakt bij welk loket van het ministerie de schade kan worden aangemeld en hoe de taxatie zal verlopen.


NOW-regeling

Ondernemers die gedupeerd zijn met omzetverlies, zullen hier waarschijnlijk mee blijven zitten, tenzij ze hiervoor een verzekering hebben afgesloten die ook dit soort schadeoorzaken dekt. Wel heeft de regering laten weten dat gedupeerde werkgevers ook voor omzetverlies vanwege de watersnoodramp een beroep kunnen doen op de (nog steeds) geldende regelingen die tijdens de coronacrisis in het leven zijn geroepen: de NOW-regeling voor loonsubsidie en de TVL-regeling voor de vaste lasten.


NOW 4.0

Werkgevers die in de periode van 1 juli tot 1 oktober 2021 verwachten een omzetverlies te lijden van ten minste 20 procent, kunnen op grond van de NOW 4.0 (Noodmaatregel voor Overbrugging Werkgelegenheid) bij het UWV loonsubsidie aanvragen. En via de TVL (Tegemoetkoming Vaste Lasten) kunnen ondernemers van wie de omzet meer dan 30 procent is teruggevallen, een tegemoetkoming van 85 procent van de vaste lasten ontvangen. Deze regelingen gelden nu dus ook voor bedrijven die gedupeerd zijn door de watersnood in Limburg.

Voor meer informatie over de mogelijkheden om schade vergoed te krijgen, kun je contact opnemen met een van onze juristen via bedrijfsjuristen@evofenedex.nl

Onze bedrijfsjurist Peter
Contact

Advies nodig of vragen?

Peter en de andere bedrijfsjuristen helpen je graag verder