"Schadelijke milieuzone 'alleingang' Raad Maastricht"

Stad onttrekt zich aan landelijke uniforme afspraken door Duits vignetsysteem

14-03-2018  Tijdens de laatste vergadering voor de verkiezingen heeft de gemeenteraad van Maastricht besloten om een eigen milieuzone verder uit te werken. Na uitwerking zou de gemeente deze zone dan in 2019 kunnen invoeren.

Wij zijn geen voorstander van deze Maastrichtse alleingang. Het maakt de bevoorrading lastiger en duurder zonder dat de luchtkwaliteit significant verbetert.

Onwerkbaar

De gemeente onttrekt zich met het raadsbesluit aan de landelijke uniforme afspraken door met het Duitse vignettensysteem te willen gaan werken. Ondernemers worden daardoor geconfronteerd met weer een ander regime dan in andere steden in Nederland. Daarbij komt dat de zone nauwelijks bijdraagt aan verbetering van de luchtkwaliteit in Maastricht.

Uniform regime

Wij roepen Maastricht op om zich als medeondertekenaar van de nationale ‘Green Deal Zero Emissie Stadslogistiek’ aan de landelijke lijn te houden. Met het volgen van de lijn van de Greendeal vermindert de uitstoot in de stad maar blijft het regime voor ondernemers werkbaar.

Vervolg

Een nieuw college zal een definitief besluit moeten gaan nemen. Totdat een definitief besluit is genomen blijven we daarom, ook na de gemeenteraadsverkiezingen, zowel ambtelijk als politiek ijveren voor een werkbaar en effectief distributiebeleid in de stad.