20-04-2017  Verschillende verladers die werken met eetbare oliën leven de wetgeving rondom scheepafvalstoffen nog niet juist na. Dit blijkt uit recente controles van Rijkswaterstaat.

Aangezien niet altijd helder is welke partij welke verantwoording draagt, heeft evofenedex de belangrijke zaken uit het scheepsafvalstoffenbesluit op een rij gezet:

 • Binnenvaartschip
  Het binnenvaartschip moet zijn uitgerust met een nalenssysteem dat vast op het schip is geïnstalleerd en voldoet aan de beproefde standaarden.
 • Exploitant van de overslaginstallatie
  Zorgt voor mogelijkheid voor nalezen, wassen en het innemen van waswater en het zorgen voor een losverklaring. Wanneer de ontvanger geen mogelijkheid heeft om te wassen en waswater in te nemen, moet dit elders gebeuren; de ontvanger moet dit voor de schipper hebben geregeld. Of het wassen verplicht is, is terug te vinden in de stoffenlijst van het CDNI.
 • Afzender
  De afzender van de goederen draagt de kosten voor de verwijdering van restanten, het wassen en inname van waswater (inclusief ontstane kosten voor wachttijden en omwegen).
 • Overeenkomst tussen verlader en ladingontvanger
  Het is raadzaam om in de vervoersovereenkomst ook de afspraken voor het schoonmaken van het schip vast te leggen. Hieruit moet ook duidelijk zijn dat de afzender de kosten draagt en de ontvanger zorgt voor de faciliteiten tot wassen en inname van waswater. Eventueel kan hiervoor een lumpsum bedrag worden afgesproken.

Ondernemers die vragen hebben over dit onderwerp, kunnen contact opnemen met evofenedex, Jurgen van der Sloot.