30-10-2015  Door een lange periode met weinig neerslag is de waterstand van de grote rivieren, zoals de Waal en de IJssel, laag voor de tijd van het jaar. Doordat de lage waterstand de diepgang vermindert, kunnen schepen minder lading vervoeren. Rijkswaterstaat adviseert schippers om de scheepvaartberichtgeving goed in de gaten te houden.

Extra stap schutproces

Om water vast te houden, zijn de stuwen op de Neder-Rijn gesloten. In Twente is de voorsluis van Sluis Eefde in gebruik. Vanwege de lage waterstanden op de IJssel is het hoogteverschil met de waterstand van de Twentekanalen groot. Een extra stap in het schutproces via de voorsluis neemt dit verschil weg.

Sluizen

Op andere plaatsten leveren de lage waterstanden juist voordelen op voor de scheepvaart. Zo staan de Prins Bernhardsluizen in Tiel al sinds 18 juli open. De waterstand op de Waal staat vanwege het laagwater gelijk aan het peil van het Amsterdam-Rijnkanaal. Dit betekent dat de scheepvaart ongehinderd kan doorvaren en niet hoeft te worden geschut.

Ruim 100 dagen

De huidige laagwaterperiode duurt al ruim 100 aaneengesloten dagen en houdt waarschijnlijk de komende weken nog aan. Dat is voor het eerst sinds het extreem droge jaar 1976, bijna 40 jaar geleden.