20-09-2016  Bedrijven met een magazijn waarin meer dan tien ton gevaarlijke stoffen zijn opgeslagen, moeten sinds enige tijd een zogeheten uitgangspuntendocument (UPD) hebben als het magazijn een brandbestrijdingssysteem heeft.
Deze verplichting vloeit voort uit de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) en de verandering van de omgevingsvergunning activiteitenbesluit. De regel geldt voor bestaande blusinstallaties, maar ook voor blusinstallaties in nieuw- of verbouwprojecten. Met een UPD kan een bedrijf aantonen dat de installatie en de organisatie daaromheen aan alle eisen voldoen.

UPD opstellen

Het opstellen van zo’n UPD is werk voor specialisten. EVO werkt hiervoor samen met een ervaren ingenieursbureau.

Meer informatie

Ondernemers die meer informatie willen over dit onderwerp, kunnen contact opnemen met EVO-Bedrijfsadvies. In de september-editie van EVO Logistiek staat een artikel over de herziening van PGS 15 (zie bijlage).