25-09-2012 De Internationale Maritieme Organisatie (IMO) heeft nog geen besluit genomen over extra regels voor het bepalen van het gewicht van bepakte containers. De containerlijnvaartrederijen hadden de organisatie gevraagd regels op te stellen zodat alle bepakte containers verplicht moeten worden gewogen voordat zij aan boord van een schip worden gezet.

Gevolgen

Het verplicht wegen van alle verscheepte containers en het invoeren van extra controle op het opgegeven gewicht is duur en zeer gecompliceerd. Landen als Panama en Cyprus willen eerst weten wat de gevolgen zijn van deze voorgestelde maatregelen.

Hierdoor is behandeling van nieuwe regelgeving uitgesteld tot de volgende vergadering van IMO over dit onderwerp. Die zal plaatsvinden medio 2013.

Verbetering

EVO en de ESC zullen dit uitstel aangrijpen om te werken aan een voorstel om tot echte verbetering van de veiligheid in containertransport over zee te komen.

Daarbij zal de kwaliteit van het vastzetten van goederen in een container voorop staan en er meer aandacht gevraagd worden voor de kwaliteit van processen bij reders, terminals en sjorbedrijven.