Scherpte kabinetsbeleid op handel en logistiek kan beter

Meer investeringen in infrastructuur en werknemerstekort nodig

19-09-2018  De broodnodige extra investeringen in onze infrastructuur blijven uit en het aanbod van luchtvrachtdiensten wordt bedreigd. Het goede nieuws is dat het kabinet wel scherp aan de wind koerst om onze exportpositie, ook na de brexit, sterk te houden. Dat blijkt uit de plannen die het kabinet op Prinsjesdag heeft gepresenteerd.

Uit de troonrede kwam al naar voren dat het kabinet de aanpak van het gebrek aan werknemers, tot ontevredenheid van onze kant, vooralsnog geen prioriteit lijkt te geven. Daarnaast moet het kabinet de infrastructuur, overslagpunten en distributiepartijen, samen het logistiek systeem genoemd, goed werkend houden om ook de groei van im- en export te faciliteren. En daar ontbreekt het nu nog aan.

Arbeidsmarkt

Het werknemerstekort neemt bij heel veel handels- en productiebedrijven zeer problematische vormen aan. Groeikansen worden gemist omdat extra magazijnmedewerkers, chauffeurs, exportmanagers en declaranten niet meer vindbaar zijn. Het kabinet kiest er voor om met een aantal maatregelen op het terrein van opleidingen en sociale werkvoorziening de ruimte op de arbeidsmarkt iets te vergroten, maar grote stappen worden niet gemaakt. Wij gaan hier de komende maanden bij de ministers van Sociale Zaken en Infrastructuur en Waterstaat wel op aandringen.

Infrastructuur

De capaciteit van de infrastructuur loopt, zoals al enige jaren bekend is, tegen de grenzen aan. Toch kiest het kabinet ook dit jaar er weer voor geen deltaplan mobiliteit met aanzienlijke extra investeringen aan te kondigen om zo de problemen op de weg, het water en het spoor vlot te trekken. Dat is een steeds urgenter wordend probleem. Het doorzetten van de invoering van de vrachttaks verandert daar niets aan. Wij zullen dan ook samen met het ministerie blijven werken aan het maximaal laten renderen van beoogde investeringsgelden, maar tegelijkertijd blijven aandringen bij het kabinet in een volgende begroting hier echt meer geld voor vrij te maken.

Handel

Exporterende bedrijven doen het goed. Met extra geld voor de uitbreiding van het netwerk van diplomatieke posten, het continueren van het beleid dat erop ziet meer handelsverdragen af te sluiten en stevige voorbereidingsmaatregelen tegen de gevolgen van brexit, stut het kabinet dit jaar deze nu al sterke positie. Die lijn van het kabinet steunen wij dan ook van harte. Wel zullen wij het ministerie van Buitenlandse Zaken vragen te luisteren naar de roep om meer middelen vrij te maken op de rijksbegroting voor het verbeteren van ons logistiek systeem. De export van goederen naar het buitenland kan alleen groeien als onze autowegen, vaarwegen, spoorwegen, lucht- en zeehavens die groei kunnen blijven faciliteren.

Onze bedrijfsjurist Peter
Contact

Advies nodig of vragen?

Peter en de andere bedrijfsjuristen helpen je graag verder