15-04-2013  Schippers in België willen verschillende vaarwegen blokkeren. Waarschijnlijk gaat het om strategisch verbindingen. Met de blokkades willen zij aandacht vragen voor de gevolgen van de crisis voor de binnenvaart. Zij vinden dat de overheid maatregelen moet nemen om hun situatie te verbeteren.

Afspraken

EVO adviseert verladers rekening te houden met vaarwegblokkades en zo nodig afspraken te maken met toeleveranciers of klanten, om mogelijke schade zo veel mogelijk te beperken.

EVO volgt de situatie op de voet en informeert leden indien nodig over de stand van zaken.