19-05-2011  De Amsterdamse wethouder luchtkwaliteit Eric Wiebes heeft alle maatregelen voor het verbeteren van de luchtkwaliteit in de stad laten herberekenen op hun rendement. Daaruit is volgens hem gebleken dat de gemeente voor tweederde van het geld dat oorspronkelijk was begroot, de lucht anderhalf keer schoner kan krijgen.

Het bedrag dat voor 2008-2016 was vrijgemaakt voor de aanpak van de luchtkwaliteit, daalt van 117 miljoen euro naar 76 miljoen euro.

De wethouder wil zich nu vooral richten op ‘zakelijke veelrijders’. Taxi’s, grote bestelauto’s en dieselvrachtwagens moeten zo snel mogelijk voldoen aan de nieuwe Europese uitstootnorm.

De milieuzone voor vrachtauto’s blijft gelden en in 2013 wil de gemeente ook voor bestelauto’s een zone invoeren. Dit voornemen overvalt EVO en TLN, aangezien Amsterdam al geruime tijd een milieuzone voor vrachtverkeer heeft. De dieselvrachtwagens die nu nog in Amsterdam rondrijden, zijn dus al schoon.

Bovendien zijn EVO en TLN samen met andere gemeenten, waaronder Amsterdam, onder begeleiding van het ministerie van Infrastructuur en Milieu nog aan het onderzoeken of het weren van bestelverkeer een nuttige maatregel is voor de luchtkwaliteit. Ook wordt bekeken hoe de overheid het bedrijfsleven hiervoor financieel zou kunnen compenseren.

 De kosten voor invoering van een mogelijke milieuzone voor bestelverkeer zijn nog niet volledig in kaart gebracht en er is nog geen helderheid over de hoogte en vorm van de compensatie.