Is schoon echt schoon als het gaat om werken met gevaarlijke stoffen?

Praktijkverhalen over gevaarlijke stoffen

24-02-2020  Bedrijfsadviseurs Hans Stegeman en Pascal Smetsers bezoeken jaarlijks tientallen bedrijven om advies te geven over de opslag en vervoer van gevaarlijke stoffen. In deze rubriek H- en P-zinnen, een term die bij gevaarlijke stoffen staat voor gevarenaanduidingen (hazard) en voorzorgsmaatregelen (precaution) en toevallig ook voor Hans en Pascal, vertellen de twee om beurten over wat zij zoal meemaken.

Hoe weet je zeker dat die IBC’s leeg en schoon zijn? Samen met de veiligheidsadviseur van het bedrijf staar ik naar een vierkant vat op een pallet, waar de waterdruppels nog aan hangen. Een paar maanden geleden ging het hier mis. Een niet goed schoongemaakte IBC bleek nog restanten te bevatten van de vorige stof die erin had gezeten. Toen deze vervolgens werd hergevuld kwam er een chemische reactie op gang waardoor het bedrijf zelf en omliggende bedrijven ontruimd moesten worden. Nu willen ze graag advies om een dergelijk incident te voorkomen.

Ik ben verrast als blijkt dat de procedure nog steeds hetzelfde is als voor het ongeval. Weten jullie wat erin heeft gezeten? En hoe borgen jullie het schoonmaakproces? Registreren jullie de IBC’s, zodat je weet of ze wel of niet schoon zijn gemaakt? Alle vragen worden ontkennend beantwoord. “We halen de dop eraf en ruiken of het schoon is”, is het antwoord. Ik moet het even tot mij laten doordringen… Weten deze mensen dan niet dat er ook stoffen zijn die reukloos zijn en dat ‘ruiken’ om te bepalen of stoffen aanwezig zijn niet bepaald een heel veilige werkwijze is? Tot mijn verbazing werken er ontzettend deskundige mensen met een scheikundige achtergrond.

Geconfronteerd met mijn bevinding blijkt dat zij er zo nooit bij hebben stilgestaan omdat het al jarenlang goed ging, tot het incident. “We dachten dat het zo goed was, want er was nooit iets voorgevallen.” Maar denken is, hoe gek het ook klinkt, niet voldoende. Zeker weten is het devies. Zelf ben ik huiverig als het gaat om hergebruik van verpakkingen van gevaarlijke stoffen. En als je dat dan toch doet, kijk dan goed welke waarborgen je hebt en registreer alles. Zo kun je voorkomen dat een bepaalde stof in een IBC komt waarin eerst een stof heeft gezeten die daarop reageert. Sluit alle risico’s uit!

Tips van Pascal

  • leg je borgingsprocessen vast
  • denken is goed, zeker weten is veel beter
  • blijf kritisch op je processen en sluit risico’s zoveel mogelijk uit
Onze ledenadviseur Marjolein
Contact

Vragen over gevaarlijke stoffen?

Marjolein en de andere ledenadviseurs helpen je graag verder