28-01-2015  Het kabinet wil de regeldruk voor bedrijven binnen twee jaar merkbaar terugdringen. Minister Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu schreef dit gisteren, mede namens het ministerie van Economische Zaken, aan de Tweede Kamer.

Resultaten

EVO, exportvereniging Fenedex, TLN, expediteursvereniging Fenex, Air Cargo Netherlands (ACN) en de Koninklijke Vereniging van Nederlandse Reders (KVNR) reageren positief. De organisaties verwachten snel concrete resultaten.

Afspraken

Genoemde partijen werken samen aan oplossingen voor maar liefst 22 knelpunten in de logistiek van het bedrijfsleven, waaronder voorstellen voor een betere voorlichting over ingewikkelde regels, het harmoniseren van inspectietarieven in Europa en het verminderen van lokale regeldruk.