24-01-2012  Binnenvaartschippers die vastliggen door de kapotte sluis bij Eefde kunnen aanspraak maken op compensatie van het rijk. Ook verladers kunnen hierop aanspraak maken. In de nacht van 2 op 3 januari viel in Sluis Eefde de sluisdeur tussen de sluiskolk en de IJssel naar beneden. Hierdoor kan de vaarweg niet gebruikt worden door de binnenvaart.

Bijzondere situatie

Volgens minister Schultz (Infrastructuur) geeft de bijzondere situatie van de schippers die opgesloten liggen in het kanaal aanleiding tot compensatie. ‘Ik wil zoveel mogelijk voorkomen dat schippers of bedrijven in financiële moeilijkheden raken door langdurige discussies over schade of aansprakelijkheid’, aldus de minister. Daarom heeft zij besloten een speciale regeling open te stellen om de binnenvaartsector uit de brand te helpen. Daarbij maakt zij gebruik van de Regeling nadeelcompensatie Verkeer en Waterstaat uit 1999. Ook stuurt zij aan op een vlotte behandeling van mogelijke claims.

Schade

Deze regeling wordt gebruikt als er door bijzondere omstandigheden schade ontstaat door onderhoud en aanleg van waterstaatswerken. De regeling kent een voorschotbepaling. Dit betekent dat schippers of bedrijven alvast compensatie kunnen ontvangen waarna de definitieve beoordeling van de claim later volgt. Rijkswaterstaat zal de ondernemers op korte termijn benaderen over de afhandeling van verzoeken.

Hefconstructie

Rijkswaterstaat heeft naar verwachting nog zeven weken nodig om de schade aan Sluis Eefde te herstellen. Over circa twee weken wordt er een tijdelijke hefconstructie ingezet waardoor dagelijks zestig tot tachtig procent van de schepen de sluis weer kunnen passeren.

Regeling

EVO vindt het voor een jubelstemming over de compensatie nog te vroeg. Volgens de regeling ‘nadeelcompensatie Verkeer en Waterstaat 1999’ komen bedrijven in aanmerking voor nadeelcompensatie wanneer zij als gevolg van de stremming over het hele jaar 2012 15 procent minder omzet hebben gedraaid of als de transportkosten hierdoor 15 procent hoger zijn geworden vergeleken met vorig jaar. Vooral grote bedrijven zullen door die hoge drempel al snel buiten de boot vallen.

Onderzoek

EVO wijst daarom op het belang van schadeclaims, omdat zowel de kleine als grote bedrijven hiervoor in aanmerking komen. EVO zal de schadeclaims van leden bundelen. Voor toekenning van de claims moet echter wel eerst duidelijk zijn welke partij verantwoordelijk kan worden gehouden voor het naar beneden vallen van de sluisdeur. Hiertoe voert RWS momenteel een onderzoek uit. EVO is echter voorstander van onderzoek door een onafhankelijk deskundige.