10-10-2012  Het Kamerdebat over de verbreding van de A27 naar 2x7 rijstroken heeft er vandaag toe geleid dat er een onafhankelijk vervolgonderzoek komt naar dit knelpunt in het Utrechtse wegennet. 

Minister Schultz van Haegen gaf tijdens het debat aan dat alle oplossingsvarianten al vele malen zijn onderzocht, maar stemde uiteindelijk toch in met een nieuw onderzoek, een wens van ondermeer de PvdA, SP, D66 en GroenLinks.

De minister wil wel vaart maken met het onderzoek en hoopt dit dan ook begin 2013 af te ronden.

Verhoudingen

De minister gaf aan met het onderzoek in te stemmen, omdat de politieke verhoudingen in de Tweede Kamer sinds de verkiezingen zijn gewijzigd.

Ondanks de nieuwe samenstelling van de Kamer blijft de minister echter een voorkeur houden voor een verbreding van de A27 naar 2x7 rijstroken en vervolgt zij de voorbereidingen voor de realisatie van deze variant.

De Provincie Utrecht en het georganiseerde Utrechtse bedrijfsleven, waaronder EVO, zien overigens ook het meest in de 2x7 oplossing. 

Oproep

EVO roept de minister op in het onafhankelijke onderzoek goed te kijken naar de gevolgen voor het onderliggend wegennet bij variant met  2x6 rijstroken in de bak van Amelisweerd.

Juist het onderliggend wegennet kan namelijk profiteren van de variant met 2x7 rijstroken. De 2x7 variant leidt namelijk tot veel minder regionaal verkeer op met name de Waterlinieweg.