23-06-2016  Minister Schultz van Infrastructuur en Milieu heeft toegezegd de bediening van sluizen en bruggen structureel met het Centraal Overleg Vaarwegen te evalueren. Schultz deed de toezegging in een gesprek dat zij onlangs had met het COV, het samenwerkingsverband tussen EVO, Vereniging van Waterbouwers, Koninklijke BLN Schuttevaer, CBRB en de Nederlandse Vereniging van Binnenhavens.

Knelpunten

Daarnaast heeft de COV-delegatie, onder leiding van EVO-voorzitter Steven Lak, tevens roulerend voorzitter van het COV, infrastructurele knelpunten bij de minister onder de aandacht gebracht, zoals de noodzaak tot capaciteitsuitbreiding bij sluizen in de zuidwestelijk delta en de brughoogten voor de containervaart.