11-07-2016  Minister Schultz gaat met het gemeentebestuur van Utrecht in gesprek om te voorkomen dat de uitvoering van het stedelijk mobiliteitsplan de verkeersstromen op de Ring te zeer gaat beïnvloeden. Tweede Kamerlid Martijn van Helvert (CDA) vroeg dit onlangs aan de minister via een motie en krijgt daarvoor nu brede steun.

Doorstroming

De gemeente Utrecht ontwikkelde een nieuw gemeentelijk verkeers- en vervoersplan. Door dat plan kan extra drukte ontstaan op de wegen rondom Utrecht. De vrees bestaat dat het plan zal leiden tot opstoppingen op provinciale- en Rijkswegen, langere aanrijtijden voor hulpdiensten en problemen met het openbaar vervoer. Daarom trokken onder meer Rijkswaterstaat, de provincie Utrecht, EVO en Fenedex al eerder bij de gemeente aan de bel. Bij de gemeente is aangedrongen op een overtuigender onderbouwing omdat er zorgen zijn over doorstroming en bereikbaarheid van de stad.

Stadsboulevards

Stad Utrecht wil de binnenstedelijke verbindingswegen omvormen tot zogenaamde stadsboulevards. Automobilisten worden zo gedwongen maximaal gebruik te maken van de Ring. De verbreding van de Ring zal pas in 2026 gereed zijn, terwijl de stad Utrecht inmiddels al bezig is de capaciteit van haar binnenstedelijke wegennet te verminderen. Dat vraagt volgens EVO en Fenedex om een betere afstemming. Mede dankzij de motie gaat die afstemming er dus komen. EVO en Fenedex juichen deze gezamenlijke inzet om een goed functionerend wegennet te realiseren toe. 

Wegennet

EVO en Fenedex wijzen er op dat voor een goed functionerend wegennet rondom Utrecht ook de opwaardering van de Noordelijke Randweg Utrecht (NRU) van belang is en dat deze verbinding 2x3 rijstroken zou moeten gaan bevatten. In elk geval is het slim om bij de aanleg van viaducten alvast rekening te houden met toekomstige verbreding, aldus de organisaties.

Utrecht-Noord

De NRU en de A27 zijn met elkaar verbonden bij de aansluiting Utrecht-Noord. Ook hier zijn capaciteitsproblemen te verwachten die voorkomen kunnen worden door de verbindingsbogen te verdubbelen. Zowel de gemeente Utrecht, EVO en Fenedex hebben dat inmiddels onder de aandacht gebracht van Rijkswaterstaat. Dus ook dit onderwerp zal in het gesprek tussen minister Schultz en de Utrechtse wethouder van mobiliteit Van Hooijdonk zeker aan de orde komen.