17-01-2012  De nu nog doodlopende A15 wordt doorgetrokken met een brug over het Pannerdensch Kanaal en een halfverdiepte ligging tussen Duiven en Zevenaar. Minister Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu heeft dit besloten, in lijn met de eerder gemaakte financiële afspraak met de stadsregio Arnhem Nijmegen en de provincie Gelderland.

Bereikbaarheid verbetert

De minister kiest voor dit tracé voor het nieuwe stuk snelweg tussen de A15 bij Bemmel en de A12 bij Zevenaar omdat hiermee de bereikbaarheid in Oost-Nederland fors verbetert. Bovendien komt er daarmee voor de inwoners van de dorpen en steden in de regio een einde aan de overlast van het (internationale) doorgaande verkeer.

Minder files

EVO heeft gepleit voor deze tracékeuze omdat deze variant zorgt voor de beste verdeling van het verkeer over het wegennet in de regio Arnhem Nijmegen. Ook verbetert deze variant de bereikbaarheid en zorgt het voor vermindering van het fileprobleem.

Vlotte procedure

De organisatie dringt nu aan op een vlotte voortzetting van de procedure. Het streven is om in 2015 te starten met de aanleg van de nieuwe verbinding. De bouw zal ongeveer drie jaar duren.