20-01-2016  Minister Schultz van Infrastructuur en Milieu gaat de negatieve effecten van tunneldosering onderzoeken. Dit heeft zij geantwoord op schriftelijke vragen van Tweede Kamerleden Barbara Visser (VVD) en Duco Hoogland (PvdA).

Uit onderzoek van de Verkeersinformatiedienst (VID) eind 2015 bleek dat tunneldoseren tot extra files leidt en de doorstroming niet ten goede komt.

Doorstroming

Met tunneldoseren voorkomt Rijkswaterstaat dat er een file in een tunnel ontstaat. EVO constateerde al eerder dat de doorstroming op het wegennet rondom een aantal tunnels is verslechterd door de maatregel. Dit gebeurt door het afsluiten van een, enkele of alle rijstroken vóór de tunnel om te voorkomen dat het verkeer in de tunnel tot stilstand komt.

Vijf tunnels

Rijkswaterstaat past het instrument van tunneldoseren toe bij vijf tunnels: de A2 Leidsche Rijntunnel, de onlangs geopende A4 Ketheltunnel, de twee tunnels in de A73 en de A10 Coentunnel. Ook bij de nog in aanleg zijnde A2 Koning Willem-Alexandertunnel bij Maastricht zal tunneldoseren worden toegepast.

De problemen rondom de doorstroming bij de A2 Leidsche Rijntunnel lijken momenteel het grootst te zijn. Uit cijfers van Rijkswaterstaat blijkt dat er bij deze tunnel maandelijks tientallen keren tunneldoseren wordt toegepast.

Veiligheid

De minister heeft gezegd tunneldosering toe te passen als ‘kosteneffectieve’ maatregel om bij de genoemde tunnels aan de wettelijke veiligheidsnorm te kunnen voldoen. EVO onderschrijft dat de veiligheid in de tunnels moet voldoen aan de veiligheidsnorm, maar zou graag zien dat hiervoor andere maatregelen worden ingezet die de doorstroming niet verslechteren.