07-03-2017  Minister Schultz van Haegen (Infrastructuur en Milieu) heeft dinsdag het Tracébesluit weguitbreiding A9 Schiphol-Amsterdam-Almere 2017 vastgesteld. De A9 krijgt tussen de knooppunten Badhoevedorp en Holendrecht 4 rijstroken per rijrichting en een wisselbaan. Ter hoogte van Amstelveen komt de snelweg verdiept te liggen. Met twee overkappingen worden Amstelveen-Zuid en -Noord met elkaar verbonden.

Leefbaarheid

Met dit Tracébesluit is een belangrijke stap voor de verbetering van de doorstroming van het verkeer in de noordelijke Randstad gezet. Maar vooral wordt de leefbaarheid in Amstelveen stiller en schoner.

Schiphol Amsterdam Almere (SAA)

De aanpak van de A9 bij Amstelveen maakt deel uit van het programma Weguitbreiding Schiphol-Amsterdam-Almere (SAA). De snelweg gaat van drie naar vier rijstroken per richting en komt over een lengte van 1,3 kilometer verdiept te liggen. Ter hoogte van het Oude Dorp en ter hoogte van het Stadshart komt er een overkapping. Op andere plaatsen langs de weg plaatst Rijkswaterstaat geluidsschermen, in totaal over een lengte van 12 kilometer. Het werk start naar verwachting in 2019. De extra rijstroken komen in de periode 2024-2026 beschikbaar voor de weggebruikers.

Lobby loont

evofenedex is blij met deze stap en content met het Tracébesluit. Op de A9 is het jaren lastig om zonder oponthoud van A naar B te reizen. Gelet op de groei van Schiphol en het ontwikkelen van Luchthaven Lelystad is deze corridor van groot belang. evofenedex heeft dan ook jaren invloed uitgeoefend voor de realisatie.