02-12-2011  Minister Schultz van Haegen van infrastructuur en Milieu wil de files op de drukste wegen met 20 procent verminderen door te investeren in betere benutting van bestaande infrastructuur. Zij heeft daarvoor een miljard euro uitgetrokken.

Doorstroming

EVO en TLN steunen het antifileplan van de minister. Het bevat volgens de organisaties veel goede maatregelen om de doorstroming te verbeteren, zoals de ruimere openstelling van spitsstroken en diverse wegaanpassingen.

Beter Benutten

Weg, spoor en water slimmer gebruiken, dat is de kern van het programma Beter Benutten. Het zijn heel uiteenlopende maatregelen gericht op fiets, openbaar vervoer, spoor, binnenvaart en weg. Voorbeelden zijn verlengde opening van bestaande spitsstroken,  betere aansluitingen tussen het hoofdwegennet en het onderliggend wegennet, meer containers van de weg naar de binnenvaart en meer reizigers uit de spits halen.

Efficiënter

EVO en TLN vragen in de uitwerking van de plannen wel meer aandacht voor maatregelen die het wegvervoer efficiënter maken. Zij denken daarbij onder meer aan maatregelen die de inzet van lzv’s kunnen vergroten. Ook wijzen TLN en EVO op het positieve effect dat meer efficiënte bevoorrading van steden heeft op het verminderen van de filedruk.

Doelgroepstroken

EVO en TLN hebben ook enkele kanttekeningen. Zo staan zij niet achter het idee om doelgroepstroken voor het vrachtverkeer op de A16 en A20 op te heffen en vragen de minister dat voornemen nog eens kritisch tegen het licht te houden.

A15

Ook pleiten beide organisaties ervoor om de A15 Papendrecht-Gorinchem op te nemen in het investeringsplan van de minister. Dat is nu niet het geval, terwijl de jaarlijkse schade voor het goederenvervoer als gevolg van de files op dit traject ongeveer 6 miljoen euro is.