06-11-2015  De stremming van het Twentekanaal moet niet langer duren dan noodzakelijk is. Daar zal minister Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu op toezien als de sluizen bij Delden en Hengelo in 2017 in onderhoud gaan. Dit zei zij gisteren in een debat met de Tweede Kamer over scheepvaart.

Nieuwe sluisdeur

Veel Tweede Kamerleden lieten blijken bezorgd te zijn over het onderhoud aan de sluizen in het Twentekanaal, die de vaarweg bij Hengelo 35 dagen onbevaarbaar maakt. Er zijn echter mogelijkheden om de stremmingsduur te verkorten. Bijvoorbeeld door een nieuwe sluisdeur bij Delden te plaatsen in plaats van onderhoud plegen aan de oude. Dat kost 500.000 euro meer, maar het versnelt de afronding van het project met 10 dagen. EVO en het lokale samenwerkingsverband Port of Twente zijn voorstander van deze oplossing.

Schade

EVO schat de schade voor het bedrijfsleven tussen de 6 en 10 miljoen euro als wordt gekozen voor onderhoud van de bestaande sluisdeuren. EVO onderschrijft de noodzaak te zoeken naar mogelijkheden de stremmingsduur te verkorten en zal hierover met het ministerie en Rijkswaterstaat in gesprek gaan.