Beter inzicht in de ketenpartners

Leestijd: 10 minuten

Het Havenbedrijf Rotterdam helpt met het project Scope partijen in de keten die om de tafel willen gaan zitten om elkaars processen te leren kennen en meer inzicht te krijgen in de supply chains. Scania Logistics is een van de deelnemers aan dit project en heeft nu al baat bij de gesprekken, ‘want het zorgt voor een betere betrouwbaarheid en meer begrip voor elkaars handelen’.

Beter inzicht krijgen in de keten om zo met elkaar de betrouwbaarheid te verbeteren. Dat klinkt heel logisch en makkelijk, maar in de praktijk is dat erg lastig te realiseren. Het gaat dan al snel over het delen van data, vertrouwen in elkaar en de tijd nemen om elkaar goed te leren kennen. Het project Scope, geïnitieerd door het Havenbedrijf Rotterdam, helpt daarbij. En met resultaat. Zo merken ze bij Scania in Hasselt al dat het project inderdaad bijdraagt aan het krijgen van betere inzichten en daardoor ook aan betere resultaten in de hele keten op de lange termijn.

Terwijl aan de overkant de containers worden gelost op de in-land terminal van Westerman, vertelt Group Leader Material & Transport Overseas Rick Slot over een van de redenen waarom Scania heeft meegedaan aan Scope. “Wij hebben verscheidene grote export- en importstromen gecentraliseerd in onder andere Hasselt. Containers komen aan en vertrekken vanaf hier naar hun bestemming. Tot nu toe gaan containers voor een deel leeg terug naar Rotterdam en komt er een lege container terug om te vullen voor export. Wij willen graag toe naar een verbeterde situatie waarin we ze allemaal kunnen hergebruiken. Daar willen we de juiste partnerketens bij vinden.”

Rick_Slot
Rick Slot: “Als iedereen een interne focus heeft, creëert iedereen zijn eigen waarheid.”

“ Voor ons was het geen probleem om data af te staan zolang daar goede afspraken over worden gemaakt.”


Neutrale positie

Scope was dan ook een mooie kans om daar verder inzicht in te krijgen, in samenwerking met Westerman en deepsea terminal Hutchison Ports ECT Rotterdam. “Het havenbedrijf heeft een neutrale positie ten aanzien van de containerketen. Wij zijn zelf al heel ver met het optimaliseren van de keten en daar hebben we een hele engineeringsafdeling voor. Containervervoer wordt voor ons steeds belangrijker, en betrouwbare doorlooptijden zijn daarbij een must. Je wilt alle waste uit de keten halen. Natuurlijk hebben we goed contact met onze naaste partners in de keten, zoals Westerman en ook wel met de terminals, maar niet met alle partners in de keten. Daardoor is het niet altijd even transparant wat er gebeurt met de goederen. Via Scope kregen we die inzichten wel. Voor ons was het geen probleem om data af te staan zolang daar goede afspraken over worden gemaakt. Dat is iets waarvoor we wel open staan.”

“ Als we meer van elkaar weten, helpt dat bij het opstellen van contracten en het voorspelbaarder maken van de doorlooptijd.”

Volgens Slot is het aan de grote mate van insourcing te danken dat Scania al heel veel heeft weten te optimaliseren. “Ons netwerk in Europa is al erg efficiënt en goed ingericht. Tot op zekere hoogte ook wel voor alles wat over zee komt. We hebben contracten met ocean liners en zitten voor het vervoer van en naar Hasselt om de tafel met onder andere Westerman. De partijen waarmee bijvoorbeeld Westerman weer veel zaken doet spreken wij veel minder vaak. Maar misschien is er wel meer mogelijk en is er laaghangend fruit om te plukken waarbij iedereen is gebaat. Als we meer van elkaar weten, helpt dat bij het opstellen van contracten en het voorspelbaarder maken van de doorlooptijd. Dit project is daarbij een hulpmiddel.”

Ellen_Naaijkens
Ellen Naaijkens: “Steeds meer ketenpartijen realiseren zich dat optimaliseren alleen kan met elkaar.”De gesprekken om alle ketenpartners aan één tafel te krijgen werden geregeld door Ellen Naaijkens, senior business manager Shippers & Forwarders bij het Havenbedrijf Rotterdam. “Wij hebben contacten met al die partijen en kunnen die begeleiding goed organiseren. Als havenbedrijf hebben we geen oordeel, maar helpen we bij het inzichtelijk maken van alle beschikbare data. In een workshop laten we de mensen met elkaar in gesprek gaan over deze inzichten. Als je ziet dat containers gemiddeld lang blijven staan op een terminal, kun je met elkaar nagaan waardoor dit komt en of het wenselijk is om dit te veranderen. Soms is er sprake van onwetendheid bij partijen en kan tijdiger informatie-uitwisseling de verblijftijd aanzienlijk verkorten. ”Slot heeft gemerkt dat het inzicht verkrijgen is verbeterd. “Natuurlijk hadden we met de meeste partijen al zakelijke connecties, maar een aantal was een stuk onbekender. Dankzij Scope konden we laagdrempelig kennismaken en ook meedenken om de keten te verbeteren. Wat is er mogelijk en wat kunnen we verkennen? Er zijn nog verdiepende analyses uitgevoerd, dus daar gaan we zeker mee verder. Dat we na de eerste sessies al meer inzicht hebben in de doorlooptijd en de betrouwbaarheid is al waardevol, zeker voor de lange termijn.”

Rick_Teunissen
Rik Teunissen: “Wij kunnen nu scherpere en gerichtere aanbestedingen uitschrijven.”

 

Dat is iets waarvan zijn collega Rik Teunissen, Material Supply Engineer, al in de praktijk gebruikmaakt. “We hebben modellen waarmee we de lead time van producten berekenen. Maar zijn die accuraat en betrouwbaar genoeg? Nu we meer weten van de keten kunnen we onze modellen verbeteren, waardoor de voorspellingen zekerder zijn. Wij kunnen nu ook scherpere en gerichtere aanbestedingen uitschrijven door die betere inzichten. Dat is vooral op de lange termijn winst.”

Meerwaarde

Niet alleen voor Scania, maar ook voor andere ketenpartners zit er meerwaarde in, legt Slot uit. “Wij weten wanneer een binnenvaartschip een bepaalde terminal in Rotterdam aandoet. Maar het kan gunstiger zijn om met volumes op bepaalde dagen te schuiven, zodat andere ketenpartners ook genoeg volume hebben verzameld via andere klanten om verschillende terminals aan te doen op een andere dag. Dat is voor ons gunstiger, maar ook voor andere partijen in de keten. Daar kunnen we heel grote optimalisatieslagen in maken. Dat maakt ons ook betrouwbaarder voor ander partijen. Onze voorkeur gaat ook uit naar de binnenvaart, omdat dat duurzamer is dan het wegvervoer.”

“ Steeds meer ketenpartijen realiseren zich dat optimaliseren alleen kan met elkaar.”

Dat al die data nu worden gebundeld, is voor het eerst. “Alle informatie is wel beschikbaar, maar nog niet eerder door iemand samengebracht en geanalyseerd”, aldus Naaijkens. “Al die data inzichtelijk maken en op uniforme wijze presenteren aan alle ketenpartijen aan tafel was belangrijk. Steeds meer ketenpartijen realiseren zich dat optimaliseren alleen kan met elkaar. Niet alleen de verlader is daarin belangrijk, maar ook de terminals bijvoorbeeld. Neem het voorbeeld van Scania. Uit de analyse van Scania’s containerstroom bleek dat het binnenvaarttraject efficienter is geworden sinds de invoering van de zogenoemde North West Central Corridor-aanpak. Door afstemming van het vaarschema en het gebruik van een fixed window, is de wachttijd op de deepsea-terminal in Rotterdam verkort en steeg de betrouwbaarheid. Zo hebben alle partijen op deze corridor er iets aan.”

Terminal
De terminal van Westerman, tegenover het warehouse van Scania, speelt een belangrijke rol bij de aan- en afvoer van materiaal. 

 

Begrip

“Er is meer begrip voor elkaars positie en de uitdagingen in de keten”, beaamt Slot. “Voorheen zag je dat er eerst contact was op operationeel niveau en dat er dan pas een dialoog op gang kwam, maar eigenlijk wil je al voordat er een probleem is weten dat er een probleem aankomt. We pakken nu makkelijker de telefoon en snappen elkaar beter als er iets niet lukt, en we beseffen dat iets kleins bij de één grote gevolgen heeft voor de ander. De eerste stappen die we zien is dat bijvoorbeeld ECT nu proactief meedenkt en suggesties doet voor verbetering. Dat is ontzettend fijn. We weten elkaar makkelijker te vinden en kennen elkaars belangen beter.”

Toch hebben veel bedrijven enige schroom om hun data zomaar te delen, al heeft Scania daar volgens Teunissen minder moeite mee. “Wij zijn daar niet zo bang voor. We hebben een duidelijke geheimhoudingsovereenkomst afgesloten en daarnaast hebben we data geanonimiseerd. Dus we hebben containernummers, data en tijden aangeleverd, maar niet wat er bijvoorbeeld in de container zat. Er kan een goede balans zijn in wat je wel en niet kunt delen en waarbij er toch genoeg informatie is om mee verder te gaan.” Naaijkens bevestigt dat niemand inzicht krijgt in de data van de andere ketenpartij. ”Wij delen alleen de analyses ervan.”

Onderdeel
Een sterke keten is gebaseerd op vertrouwen en begrip voor elkaars processen.

 

Beweging

Juist dat delen is volgens Slot zo belangrijk. “Je kunt met data je eigen processen optimaliseren, maar als je niet alles naast elkaar legt weet je helemaal niet of dat wel een goede optimalisatie is. Als iedereen een interne focus heeft, creëert iedereen zijn eigen waarheid. Alles is zo multi-interpretabel. Daarom is Scope ook zo goed, want daarmee wordt er één waarheid gecreëerd en dan is het makkelijker om zaken uit te spreken.“ Uiteraard moet het Scope-traject voor iedere ketenpartij meerwaarde opleveren. “We krijgen niet iedereen mee als er niets voor een ander in zit”, aldus Naaijkens. “We zien dat iedereen uiteindelijk meewerkt, maar soms is het aanleveren van data wat lastig omdat de kwaliteit nogal verschilt. Je ziet dat de een verder is dan de ander in het digitaliseringsverhaal. Maar juist omdat ze meedoen en moeten aanleveren zie je ook daar beweging in komen. Bedrijven realiseren zich dat ze ook mee moeten in de keten en worden gestimuleerd om ook meer data-driven te gaan werken. We zijn nu ook bezig met Scope in Duitsland, maar daar is die uitdaging nog een stukje groter merken we.” 

“Het is geen digitaliseringsproject; we zijn eigenlijk meer bezig met procesmanagement.

De reden dat het Havenbedrijf Rotterdam het project heeft opgezet is volgens Naaijkens het binden van onderliggende containerstromen aan de Rotterdamse haven door het versterken van de ketens op basis van meer transparantie en data-deling. “Het is geen digitaliseringsproject; we zijn eigenlijk meer bezig met procesmanagement. De softere kant, het contact maken. Daarin spelen we een faciliterende rol.” Dat lijkt niet alleen in de case van Scania zijn vruchten af te werpen. “We zien dat er bijvoorbeeld goede gesprekken volgen met expediteurs die namens verladers aansluiten. Vaak kennen zij bijvoorbeeld een deepseaterminal als ECT niet eens goed, terwijl ze er voor hun klanten dagelijks mee werken. Als ze samen een verbetering kunnen bewerkstelligen voor klant A van de expediteur, hebben klant B en C er wellicht ook iets aan.”

Als neutrale partij kan het havenbedrijf goed optreden als facilitator. “Scope moet een katalysator zijn voor verbetering en het verkrijgen van inzicht. Partijen vertrouwen erop dat wij niets geks doen met al die data, maar wij kunnen wel waarde toevoegen met een analyse en het samenbrengen van de keten-partijen.” Slot en Teunissen delen die conclusie. “Het geeft mooie, nieuwe inzichten. Als je zelf ergens een beetje toegeeft, kun je ergens anders misschien wel veel meer winnen. Je eigen belang loslaten en kijken naar het belang van de keten, dat levert op de lange termijn het meest op. Ook voor jezelf.”  

SCOPE

Scope is een gezamenlijke aanpak voor een optimale supply chain, waarbij het Havenbedrijf Rotterdam helpt waarde te creëren voor verladers en expediteurs door hen te helpen hun supply chains via Rotterdam te verbeteren. Verladers die geïnteresseerd zijn in het Scope-project kunnen contact  opnemen met Ellen Naaijkens, business manager Shippers & Fowarders bij Havenbedrijf Rotterdam, eham.naaijkens@portofrotterdam.com.

Webinar

In het najaar organiseert evofenedex in samenwerking met het Havenbedrijf Rotterdam een webinar waar samenwerking en digitalisering aan bod komen. Wil je hier voor een uitnoding ontvangen, meld je dan aan met de onderstaande knop.

Onze ledenadviseur Nanne
Contact

Vragen over supply chain management?

Nanne en de andere ledenadviseurs helpen je graag verder