29-02-2012  De SDE+ regeling voor stimulering van duurzame energieproductie gaat weer van start. De nieuwe regeling is inmiddels gepubliceerd en voorstellen kunnen vanaf 13 maart worden ingediend. Deze subsidieregeling bevordert de ontwikkeling van groene energie, zoals groene stroom, groengas, biogas en duurzame warmte uit hernieuwbare energiebronnen als biomassa/mest, afval, zonne-energie, windenergie en waterenergie. Net als vorig jaar zijn er meerdere indieningsperiodes, maar ‘wie het eerst komt, het eerst maalt’, aldus het bericht van minister Verhagen (Economische Zaken, Landbouw & Innovatie).

Doel

Het doel van de SDE+ regeling is het compenseren van het verschil in exploitatiekosten tussen de prijs voor groene energie en de marktprijs voor grijze energie. Het SDE-subsidiebedrag wordt per productiecategorie bepaald en is jaarlijks variabel. Subsidie wordt verstrekt voor een langdurige periode van 12 of15 jaar. Afhankelijk van de grootte van de installatie kan het jaarlijkse voordeel oplopen tot enkele miljoenen euro’s. Het totale beschikbare budget voor 2012 bedraagt 1,7 miljard euro.

Contact

Onze partner op het gebied van subsidies PNO heeft ruime ervaring met SDE aanvragen en kan u helpen bij het opstellen van uw business case en uw aanvraag(strategie). Neem hiervoor contact op met Peter Hoppenbrouwers (telefoon +31-6-29558851)