15-09-2011  Het gezamenlijke logistieke bedrijfsleven heeft vandaag de Integrale Security Toolkit gelanceerd. Met deze toolkit kunnen bedrijven in de logistieke keten door middel van een self-assessment eenvoudig checken of zij voldoende preventiemaatregelen treffen op het gebied van veiligheid en in welke mate zij voldoen aan wet- en regelgeving.

Wildgroei aan programma’s

Als reactie op terreurdreiging en toenemende criminaliteit is een wildgroei aan programma’s ontstaan om terrorisme en criminaliteit te bestrijden. Veel van deze programma’s overlappen elkaar. Dit leidt tot aanzienlijke administratieve lasten voor het bedrijfsleven.

Met de industriebrede security toolkit kunnen bedrijven hun eigen veiligheidsbeleid toetsen aan de eisen van de verschillende programma’s.

Breed toepasbaar

De Integrale Security Toolkit is breed toepasbaar. De gebruiker voert de self-assessment online uit. Via een keuzemenu krijgt hij een duidelijk beeld van certificeringen die voor zijn bedrijf nodig zijn om te voldoen aan de Nederlandse wetgeving op het gebied van veiligheid, zoals de ISPS-code en AEO-certificering. Op basis van de ingevulde gegevens wordt een rapport opgesteld, waardoor direct duidelijk wordt welke mogelijkheden het bedrijf heeft om de veiligheid te verbeteren.

Belang van de logistieke sector

De lancering van de online toolkit vond plaats tijden de bijeenkomst ‘Veiligheid in de logistieke keten’ bij het Havenbedrijf Rotterdam. Toonaangevende sprekers uit bedrijfsleven en overheid gingen hier in op het belang van de logistieke sector voor Nederland, het advies van het topteam logistiek, de ontwikkelingen bij toezicht door de overheid en compliance bij het bedrijfsleven.

Initiatief en ontwikkeling

Het logistieke bedrijfsleven bestaat uit EVO, Fenex, ACN, Oram, CBRB, TLN, Port of Rotterdam en KPMG. De Integrale Security Toolkit is ontwikkeld door Aon in opdracht van de organisaties. Ook de ministeries van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I), Infrastructuur en Milieu (I&M) en Financiën hebben er een actieve bijdrage aan geleverd.