07-06-2011  Eind juni vindt een interactieve bijeenkomst plaats over AEO en handel met China. Behalve de Chinese en Nederlandse douane zijn hier ook de branche- en koepelorganisaties vertegenwoordigd, waaronder EVO.

De Nederlandse en Chinese douane werken al 25 jaar samen.Er zijn vele projecten geweest om te bekijken of er een wederzijdse erkenning kan worden afgesloten tussen EU en China. Nederland was hierbij pilotdeelnemer.

In april hebben de Chinese vice-minister mr. Lu Bin en de algemeen directeur van de Nederlandse douane, mr. Willy Rovers een jaarlijks werkplan over de samenwerking ondertekend.

Een van de activiteiten uit dit plan is het organiseren van een AEO-seminar in Nederland (Rotterdam), met als doel om van elkaar te leren en ervaringen vanuit het bedrijfsleven en de douane te delen.

Ook EVO is deelnemer aan deze bijeenkomst en wil graag inventariseren of ondernemingen problemen ervaren bij de uit- en invoer met China en welke problemen dat zijn. Te denken valt aan bepaalde knelpunten in de supply chain, dilemma’s, AEO en best practices.

Ondernemers die een bijdrage willen leveren in de vorm van een vraag of reactie, kunnen deze voor 18 juni aanleveren bij EVO, Claudia Sijstermans.