Europees voorstel in de maak

Leestijd 2 minuten

15-10-2021  Bedrijven moeten aan de slag met Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (IMVO). De SER pleit daarbij voor een Europese aanpak die verbetering van de omstandigheden voor mens en milieu in de toeleveringsketen vooropstelt. Om de grootste impact te hebben in de internationale ketens buiten de EU, moet volgens de SER de wetgeving Europese samenwerking op sectorniveau stimuleren. evofenedex onderstreept deze boodschap. Europese wetgeving in combinatie met een mix van instrumenten en maatregelen is de beste manier om bedrijven en ketens te ondersteunen bij het zetten van de volgende stap op het gebied van IMVO.

De Sociaal-Economische Raad (SER) brengt het advies uit op verzoek van de minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking. Het advies is gericht op de Nederlandse inzet richting Brussel hoe Europese wetgeving voor Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (IMVO) vorm kan worden gegeven. De Europese Commissie presenteert eind dit jaar namelijk een voorstel voor wetgeving voor IMVO. Het Europese beleid focust op het in kaart brengen van alle risico’s en het daarop actief handelen. Dit is voor veel mkb-bedrijven nieuw. Het creëren van een gelijk speelveld, collectief leren, gezamenlijke actie en het stimuleren van achterblijvers komen niet vanzelf.

Extra aandacht voor mkb

Bart Jan Koopman, directeur evofenedex, stelt: “Om IMVO zo goed mogelijk handen en voeten te geven, is het van groot belang dat dit beleid op Europees niveau vorm krijgt. Bijna alle ketens zijn grensoverschrijdend. Dit vergt een gelijk speelveld. Als vereniging zijn wij met leden in gesprek over IMVO en de bijbehorende uitdagingen. Daarom hebben wij aan de SER en de Tweede Kamer steeds met klem extra aandacht voor mkb-bedrijven gevraagd. Deze transitie is een uitgelezen kans om een stap te zetten op het gebied van data en digitalisering. Voor eenvoudige ketens kan dit in eigen beheer. Voor complexere of dynamische ketens is horizontale samenwerking binnen de sector vereist.”

Onze ledenadviseur Alice
Contact

Vragen over internationaal ondernemen?

Alice en de andere ledenadviseurs helpen je graag verder