12-09-2013  Gisteren heeft een team van IRU wederom onderhandeld over op zijn minst uitstel van het voornemen van de Russische Federatie om extra garantiestelling te eisen bij vervoer onder TIR-carnets. Dit heeft nog niet tot wijziging van de situatie geleid.

Niet optimistisch

Ook de Europese Unie heeft een afvaardiging gestuurd naar Rusland om de situatie op hoog niveau te bespreken. De Europese Commissie deelt het standpunt van het bedrijfsleven dat de aangekondigde maatregelen in strijd zijn met de TIR-Conventie. De Commissie toonde zich echter niet optimistisch dat er een snel een oplossing wordt gevonden voor het inmiddels hoog oplopende conflict. 

Aanbevelingen

Om ervoor te zorgen dat bezwaar- en beroepsmogelijkheden behouden blijven en om (als de maatregelen gehandhaafd blijven) transporten ook na zaterdag in zo goed mogelijke banen te leiden heeft IRU een aantal aanbevelingen voor betrokkenen bij het vervoer opgesteld (onder meer chauffeurs). EVO raadt bedrijven aan deze aanbevelingen vast goed te bestuderen.